Kotipuutarhan yleiset kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt koskevat kaikkia Kotipuutarha-lehden järjestämiä kilpailuja, kyselyjä, arvontoja tms. joihin osallistumalla voi voittaa palkinnon.

Ilmoittamalla halukkuutensa osallistua kilpailuun, osanottaja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailusääntöjä.

Järjestäjä

Kilpailut ja niihin liittyvät arvonnat järjestää Puutarhaliitto ry, Kotipuutarha-lehti, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on määritelty erikseen kunkin kilpailun tiedoissa.

Kilpailuun osallistuminen ja muut ehdot

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien Puutarhaliiton henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä. Kilpailuun liittyvissä arvonnoissa ovat pääsääntöisesti mukana kaikki kilpailuun osallistuneet henkilöt, ellei kilpailun säännöissä toisin määritellä.

Kilpailuun osallistuminen on ilmaista. Siihen saa osallistua ainoastaan omalla nimellä ja omalla sähköpostiosoitteella. Osallistuvan henkilön tulee antaa osallistuessaan ajantasaiset ja totuudenmukaiset yhteystietonsa. Kukin henkilö saa osallistua kilpailuun vain kerran ja vain yhdellä sähköpostiosoitteella ellei kilpailun säännöissä toisin määritellä. Mikäli henkilön antamat yhteystiedot ovat virheellisiä tai vaillinaisia, ei palkintojen toimittamista kyseiselle henkilölle voida taata.

Kilpailun järjestäjä vastaa sen sisällöstä. Kilpailun järjestäjä ei vastaa toisista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä tai käyttökatkoksista, kilpailuun osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai kilpailuun osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Nämä kilpailusäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Kilpailusääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Kilpailuihin osallistuminen ei edellytä Kotipuutarha-lehden tilaamista. Kilpailulomakkeella annettuja tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Kotipuutarha-lehti lähettää kilpailulomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen uutiskirjeen noin kerran kuussa sekä tiedotus- ja markkinointiviestejä. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta muille tahoille.

Tietosuojaseloste

Palkinnot

Palkinnot ja arvonta-aika on määritelty erikseen kunkin kilpailun tiedoissa. Kilpailun järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja, mikäli voittajaa ei tavoiteta 14 vrk:n sisällä päätöksestä. Päätöksestä ei voi valittaa.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista. Järjestäjän vastuu ei koske mahdollisia jatkokustannuksia, jotka koituvat palkintojen vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen suoraan tai välillisesti palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Arpajaisvero

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron, jos palkinnon rahallinen arvo sitä edellyttää.

Palkintojen luovutus/julkisuus

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden päättää, missä, milloin ja miten palkintojen luovutus tapahtuu. Yli 100 euron arvoisista palkinnoista ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Ensisijaisesti kontaktointi tapahtuu sähköpostitse. Toissijainen kontaktiväline on puhelin. Mikäli osallistuja ei ole ilmoittanut näitä yhteystietoja, järjestäjä pidättää oikeuden valita uuden voittajan. Alle 100 euron tavarapalkinnot voidaan postittaa voittajille kilpailulomakkeessa ilmoitettuun postiosoitteeseen ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet ja kotipaikkakunnat lehdessä, verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Tilaa Kotipuutarha-lehti

Tutustumistarjous 4 lehteä 29 €
Tilaa nyt