Kohtaamisia

Maisema-arkkitehti AINO KARILAS on perehtynyt dynaamiseen kasvillisuussuunnitteluun massaistutusten vaihtoehtona.

Muutoksia viheralueilla

ekologisesta…