Intohimosta puihin

Dendrologian seuran päätehtävä on edistää suomalaisten ja Suomessa kasvavien ulkomaisten puuvartisten kasvien tuntemusta.

Mitä Dendrologian seuralle kuu…