Kiinnostava kerho

Maatiainen kylvää hyvää

Maatiainen ry vaalii perinnemaisemia, perinteisiä kotieläinrotuja ja säilyttää vanhoja koriste- ja viljelykasveja. Siementen välitys on keskeinen osa toimintaa.

Miten yhdistyksenne sai alkunsa?

Joukko maatiaiskasvien ystäviä heräsi huomaamaan, että perinnekasvien viljelytaito ja siemenaineisto olivat katoamassa uusien lajikkeiden tieltä. Yhdistys perustettiin 30 vuotta sitten turvaamaan kotimaisten maatiaislajien ja kasvikantojen säilyttämistä ja käyttöä.

Miten toimitte?

Toimintamme ydintä on kotimaisten siementen keruu ja niiden välittäminen. Meillä on oma siemenpakkaamo ja julkaisemme siemenluetteloa. Kerääminen on hyvin organisoitua ja toimivaa. Maanlaajuinen verkostomme palvelee kaikkia.

Paljonko teillä on jäseniä?

Jäseniä on noin 2 000 ja toimintaryhmiä on eri paikkakunnilla. Meillä on oikeastaan hajautettu siemenpankki, sillä kerääjiä ja säilyttäjiä on ympäri maata. Verkostomme on laaja, mutta teemme silti jäsenhankintaa aktiivisesti.

Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteenne tällä hetkellä?

Tunnettuuden lisääminen on tavoitteemme, sillä on edelleen paljon niitä, jotka eivät ole kuulleet meistä. Haluamme jakaa tietoa ja osaamista kaikille asiasta kiinnostuneille. Mukaan mahtuu vielä runsaasti uusia ihmisiä, sillä työ vaatii jatkuvuutta sukupolvelta toiselle.

Paljonko jäsenmaksunne on ja mitä sillä saa?

Jäsenmaksumme on 30 euroa ja sillä saa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Maatiainen-lehden ja siemenluettelon. Jäsenemme voivat hankkia siemeniä edullisesti ja kurssit, luennot, matkat ja retket ovat jäsenille muita edullisempia. AO

www.maatiainen.fi