Neuvot ja niksit

Lehtokotiloiden hävitys

Lehtokotilot (Arianta arbustorum) ovat runsastuneet rehevissä puutarhoissa ja saavat paikoin aikaan pahaa tuhoa. Kasvillisuudella ja k…