Rotkolemmikki ’Silver Spear’

Siimeksen
viehkeät
lehtiperennat

Hopeankirjavat lehdet lumosivat Anne-Marie Siltalan, kun hän näki rotkolemmikin ensimmäisen kerran 15 vuot…