Neuvot &niksit

Krassit ovat helppoja lisättäviä. Siemenet säilyvät useita vuosia kuivassa ja viileässä.

Miten pitkään Siemen säilyy?