Kohtaamisia

Hortonomi Heidi Kiuru ohtaa ja koordinoi Viher–Pirkan viherrakennuskohteiden hoitotöitä ja kasvillisuuden huoltoa.

Kasvu näkyy katoilla

Kattopuutarhoja rak…