Neuvot &niksit

Tuhkaa on perinteisesti levitetty myös lumihangelle, josta se sulamisen myötä imeytyy maahan. Jyrkillä rinteillä tätä ei suositella. Ojien ja purojen äärellä tulee…