ASIANTUNTIJA VASTAA

Miten ravinnevalumat ehkäistään?

Yliopistotutkija, luomuviljelijä Tuomas Mattila on tutkinut peltojen kasvukuntoa useissa hankkeissa. Kateviljely ja hyvä maan rakenne sitovat ravinteita kotipuutarhoissakin.

Miten ja millaisia ravinteita viljelyksiltä valuu?

Viljelymailta ja pienissä määrissä myös puutarhoista valuu vesistöihin liukoisessa muodossa olevaa fosforia ja typpeä. Ravinteita karkaa kahdella tapaa: veden mukana liuenneena tai eroosion irrottamana maa-aineksena.

Miten valumia estetään?

Kun peltoviljelyssä kylvetään syysruista kaksi kiloa aaria kohti, saadaan maaperästä sidotuksi liukoista fosforia ja typpeä tehokkaasti ja tallennetuksi se kasvustoon kevääseen asti. Myös viljelypalstalla liukoisia ravinteita voi estää valumasta. Kevyesti pintamaahan sekoitettuna rukiin ja kauran seos koppaa ravinteita, mutta ei lisää vihannesten kasvitauteja. Kylvöseokseen voi lisätä hunajakukkaa, raiheinää tai retikoita. Kilojen sijaan pienessä mitassa voi ajatella taimivälejä, pari senttiä siementen välillä on sopiva kylvötiheys.

Mitä eroja valumien ehkäisyssä on puutarhassa ja pelloilla?

Keinot ovat pääosin samoja. Erona on lähinnä se, että kotipuutarhan maaperä on peltoa viljavampi ja on siten riskialtis huuhtoutumiselle. Toisaalta pienellä alalla voidaan käyttää työvoimavaltaisempia keinoja, kuten kattamista. Kate estää eroosiota tehokkaasti, mutta se voi lisätä maan pinnalle kertyvien liukoisten ravinteiden karkaamista.

Millainen kasvualusta pidättää ravinteita?

Tuhoisa pintavirtailu vältetään, kun kasvualusta on ilmava ja muruinen. Vesi suotautuu sen läpi sopivalla vauhdilla ja vettä varastoituu runsaasti. Viljelypalstalla reunaojitus estää ylimääräisten vesien pääsyn palstalle. Tämän lisäksi kasvualustan ravinteidenpidätyskyvyn pitäisi olla hyvä. Kun kasvualustassa on kahdeksan prosenttia multavuutta ja 15 prosenttia savesta sekä kohtalainen pH (yli 6), ne yhdessä varmistavat hyvän kationinvaihtokapasiteetin.

Miten kasvualusta kannattaa analysoida?

Viljavuusanalyysi kannattaa tilata kattavana. Esimerkiksi öljykasveille ja perunalle suunnatuissa paketeissa on yleensä mukana kattava joukko hivenravinteita sekä myös booripitoisuuden määritys. Jos tätä täydentää vielä multavuuden määrityksellä hehkutuskevennyksellä ja varastokaliumpitoisuudella, niin käytössä on varsin hyvä kuva kasvimaan ravinnetilasta. AMV