Sellereitä on hyvä hemmotella kosteutta pidättävällä eloperäisellä katteella ja antaa lisälannosta suoraan tyvelle kerran pari kesässä. Ruotiselleristä (Apium graveolens Dulce-Ryhmä) …