Biodynaaminen viljelysuuntaus on saanut alkunsa huolesta, joka liittyi ravinnon laadun heikkenemiseen. Ratkaisu löytyy ihmisen ja luonnon välisestä yhteistyöstä.

21 vink…