Puilla on monta tehtävää

Vuonna 1996 perustettu Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry­ ­haluaa lisätä tietoisuutta puiden merkityksestä.

Keitä Suomen Puunhoidon Yhdistykseen kuuluu?

Yhdistykseen kuuluu arboristeja eli puunhoitajia, muita viheralan ammattilaisia sekä puista ja puunhoidosta muuten kiinnostuneita henkilöitä. Henkilöjäseniä meillä on noin 250.

Millaista arboristin työ on?

Arboristi tekee kaikkia työvaiheita puun elinkaaren aikana aina istutusalueen valmistelusta puun poistoon ja kantojyrsintään asti. Arboristit tekevät siis istutussuunnitelmia, istuttamista, rakenne- ja hoitoleikkausta, latvustuentoja, kasvualustan kunnostamista, vanhojen puiden hoitoa, kuntotutkimuksia, hoitosuunnitelmia ja puiden arvonmäärityksiä.

Mikä on yhdistyksenne toiminta-ajatus?

Tavoitteenamme on lisätä tietämystä puista ja niiden merkityksestä viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja monimuotoisuuteen rakennetussa ympäristössä. Haluamme edistää asiantuntevaa puunhoitoa niin julkisella sektorilla kuin yksityispihoillakin ja tukea alalla toimivien ammattilaisten osaamisen kehittymistä.

Millaista toimintaa järjestätte?

Järjestämme vuosittain monia kursseja ja koulutuksia, retkiä ammattikohteisiin sekä puukiipeilyn SM-kilpailut. Osa kursseista on arboristeille suunnattuja täydennyskoulutuksia liittyen esimerkiksi kiipeilytekniikkaan, osa laajemmalle yleisölle tarkoitettuja seminaareja liittyen puiden hoitoon. Tällä hetkellä kokoamme työryhmänä puunhoidon turvallisten työtapojen ohjeistoa ja asiantuntijamme valmistelevat puunleikkuun opasta. HE

www.suomenpuunhoidonyhdistys.fi