Adrianin puutarhassa

Lehtipuita istuttamaan

T äytyy myöntää, etten ole kovinkaan suuri omenapuiden ihailija, sillä niitä pitäisi istuttaa kerralla ainakin kaksi, ja yleensä ne vievät huomattavasti tilaa kasvaessaan täysikokoisiksi. Ne myös kaipaavat joka vuosi leikkaamista, enkä innostu valtavan sadon keräämisestä ja puristamisesta mehuksi. Ennemmin kirjoitan niistä ja nappaan luvan saatuani muutaman omenan naapurien puista.

Omenapuut ovat kuitenkin leveälehtisiä ja niillä on tärkeä merkitys mehiläisten ja muiden pölyttäjien houkuttelussa puutarhaan. Tämän lisäksi lehtipuilla on ympäristön kannalta hyvin tärkeä tehtävä, sillä ne heijastavat auringonsäteitä takaisin avaruuteen, mikä taas hidastaa maapallon lämpenemistä.

Havupuut puolestaan ovat väriltään tummia ja imevät lämpöä, minkä vuoksi yleensä kehotan ihmisiä istuttamaan erityisesti lehtipuita puutarhoihinsa täällä Suomessa.

Nykyään kaikkialla maailmassa hallitukset ja viranomaiset kehottavat maan- ja metsänomistajia istuttamaan ja suojelemaan lehtipuita, jotta ilmaston lämpeneminen hidastuisi. Samalla kuulemme uutisia tuhoista, jotka aiheutuvat häikäilemättömästä sademetsien kaatamisesta Etelä-Amerikassa. Sen myötä ei häviä ainoastaan uhanalaisia lajeja, vaan myös maailmanlaajuinen ilmastonmuutos kiihtyy.

Lehtipuita käytetään eri ympäristöissä moneen tarkoitukseen. Oletko koskaan miettinyt, miksi niitä – toisin kuin havupuita – istutetaan niin paljon katupuiksi? Ne ovat paitsi erinomaisia liikennemelun vaimentajia myös kykeneviä keräämään ja suodattamaan ilmasta pakokaasuja ja pölyä, joka lehdiltä valuu sitten sateen mukana viemäreihin ja maahan.

Puut ovat todellakin maapallon keuhkot, joiden rooli ilmansaasteiden vähentäjänä on valtava. Siksi myös keskustelulla puiden istuttamisen välttämättömyydestä on suuri merkitys.

sen lisäksi että puut ovat tärkeitä ympäristölle ja sen suojelulle, ne myös eittämättä mielletään elinympäristön viihtyisyyden kohentajiksi.

Muistan kuinka opiskeluaikoinani Britanniassa tutustuin järjestelmään, jolla voitiin määrittää yksittäisten puiden rahallinen arvo kaupunkimetsissä, joihin kuuluvat kaikki kaupunkien ja kylien alueilla olevat puut.

Puun arvoon vaikuttaa se, mitä palveluja se tarjoaa ja paljonko näiden palvelujen arvo on rahaksi laskettuna. Tämä tieto auttaa yhteisöjä parantamaan kaupunkimetsien kunnossapitoa ja hoitokäytäntöjä sekä edistää niiden säilymistä tulevaisuudessakin.

Arvon laskemisessa otetaan huomioon lisäksi puulaji, puun ikä sekä sen sijainti. Nykyään arviointiin sopivia laskureita on tarjolla myös verkossa.

Kaupunkimetsien hoito on Britanniassa hyvin arvostettu palveluala, joka varmistaa puiden kunnon ja säilymisen kaupunkiyhteisöissä. Toivoisinpa, että täällä meillä valvottaisiin samalla tavalla kauppakeskusten pihoissa ja pysäköintialueiden laidoilla unohdettuina kasvavia puita, mutta taitaa olla parasta jättää tämä aihe toiseen kertaan.

Englannin kielestä kääntänyt Maija Stenman, KUVITUS Anja Reponen