Kohtaamisia

Vihreä vetää ulos

Hortonomi Juha Kivimäki vastaa Vantaan virkistys- ja viheralueiden rakentamisesta. Hän näkee ne tärkeänä osana kuntalaisten elämänlaatua.