Talon länsipäädyssä vallitsee suotuisa pienilmasto, jossa viiniköynnöskin tuottaa runsaan sadon. Myös arat laakakatajat ja muut vaateliaat havut talvehtivat suojaisassa p…