Kohtaamisia

Osa kaupunkiluontoa

Viherkatot auttavat hulevesien hallinnassa sekä tasaavat tulvahuippuja. Myös ihmisten hyvinvointi paranee, kun vihreys lisääntyy.